Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 612  pokazuj  pozycji

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2021 Badanie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 r. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi jsp.demand.result.public.list.proceduretype.research Części: 1 2021-11-09 13:26
ZP/130/2020 ZP/130/2020 Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków. Postępowanie PZP Części: 1 2021-04-21 15:05
ZP/176/2020 ZP/176/2020 – Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń Oddziału Gastroenterologii w budynku szpitalnym „B” Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-25 10:56
ZP/98/2020 ZP/98/2020 Dostawa leków cytostatycznych i immunoglobulin stosowanych w realizacji programów lekowych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 2020-12-07 14:36
ZP/118/2020 ZP/118/2020 - Usługa polegająca na zapewnieniu całodziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Instytutu „CZMP” Usługi społeczne Części: 1 2020-12-07 14:30
ZP/85/2020 Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4 2020-11-17 13:32
ZP/97/2020 ZP/97/2020 - Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń Oddziału Gastroenterologii w budynku szpitalnym „B” Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-02 15:09
ZP/60/2020 ZP/60/2020 – Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 2020-08-24 10:16
ZP/68/2020 ZP/68/2020 - Dostawa zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 1 2020-06-05 14:58
ZP/65/2020 ZP/65/2020 - Dostawa urządzenia UTM (firewall) wraz z narzędziem do zbierania i analizowania logów oraz zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3 2020-05-28 14:32
ZP/34/2020A ZP/34/2020A - Aukcja elektroniczna na potrzeby postępowania ZP/34/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4 2020-05-18 10:02
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 30 2020-02-26 08:48
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 28 2020-02-26 08:48
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 27 2020-02-26 08:48
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 26 2020-02-26 08:47
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 25 2020-02-26 08:47
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 24 2020-02-26 08:47
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 23 2020-02-26 08:47
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 22 2020-02-26 08:46
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 21 2020-02-26 08:46
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 19 2020-02-26 08:46
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 18 2020-02-26 08:45
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 15 2020-02-26 08:45
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 13 2020-02-26 08:45
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Części: 10 2020-02-26 08:45

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa