Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 656  pokazuj  pozycji

ZP/130/2018 ZP/130/2018 - Dostawa Trastuzumabum dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pozycja nr 1 - Trastusumabum 150 mg. 2018-12-18 10:00 2018-12-21 09:21 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/130/2018 ZP/130/2018 - Dostawa Trastuzumabum dla Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pozycja nr 2 - Trastusumabum 420 mg. 2018-12-18 10:00 2018-12-21 09:21 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/125/2018. Roboty budowlane w Izbie Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Bloku Porodowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Bloku Porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki... Postępowanie PZP Część II: Izba Przyjęć 2018-12-14 10:00 2019-03-11 12:00 Usługi budowlano-remontowe
ZP/2/2019 dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 1 - Materiały eksploatacyjne kompatybilne z posiadanymi przez ICZMP aparatami VALLAYLAB i FORCE TRIAD 2019-02-22 10:00 2019-03-08 10:01 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/2/2019 dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 2 - Osprzęt elektrochirurgiczny do diatermii SPECTRUM 2019-02-22 10:00 2019-03-08 10:01 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/2/2019 dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 3 - Materiały eksploatacyjne kompatybilne z posiadanymi przez ICZMP aparatami firmy ERBE 2019-02-22 10:00 2019-03-08 10:01 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/2/2019 dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 4 - Materiały eksploatacyjne kompatybilne z posiadanymi diatermiami AUTOCON II 200 i II 400 2019-02-22 10:00 2019-03-08 10:01 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/2/2019 dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 5 - Materiały eksploatacyjne kompatybilne z posiadanymi diatermiami AUTOCON III 400 2019-02-22 10:00 2019-03-08 10:01 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/2/2019 dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 6 - Materiały eksploatacyjne kompatybilne z posiadanymi diatermiami AUTOCON II 200, II 400, III 400 oraz pompami Hysteromat i Uromat 2019-02-22 10:00 2019-03-08 10:01 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/125/2018. Roboty budowlane w Izbie Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Bloku Porodowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Bloku Porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki... Postępowanie PZP Część I: Blok Porodowy etap I 2018-12-14 10:00 2019-03-11 12:00 Usługi budowlano-remontowe
ZP/12/2019 Dostawa masek krtaniowych, cewników stosowanych w zabiegach fetoskopowych oraz cewników pępowinowych dla Instytutu "CZMP". Postępowanie PZP Pakiet nr 2 2019-03-11 10:00 2019-05-14 09:35 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 1 - Zespolenia anatomiczne 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 2 - Epifizjodeza 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 3 - Szycie do łąkotek All Inside - wykonany z materiału PEEK 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 4 - Szycie do łąkotek All Inside - wykonany wyłącznie z materiałów miękkich 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 5 - Szycie do łąkotek Inside-Out 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 6 - Druty Kirchnera 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 7 - Płytki kątowe 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 8 - Śruby proste i kaniulowane 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 9 - Kotwice tytanowe 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 10 - Kotwice miękkie 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 11 - Protezy silikonowe do ścięgien 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 12 - System naprawy chrząstki 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 13 - Komórki macierzyste 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP/1/2019 ZP/1/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Postępowanie PZP Pakiet nr 14 - Stabilizatory zewnętrzne 2019-02-22 10:00 2019-04-10 08:19 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa