Lista postępowań PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

ZP/4/2021 ZP/4/2021 – Usługa przeglądu aparatury oraz sprzętu medycznego dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-03-12 2021-04-19 10:00 --
ZP/13/2021 ZP/13/2021 - Zakup sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania dla Instytutu „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-26 2021-05-12 10:00 --
ZP/6/2021 Dostawa drenów do procedury ECMO i cewników diagnostycznych dla Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-29 2021-04-29 10:00 --
ZP/7/2021 ZP/7/2021 - Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-02 2021-05-05 10:00 --
ZP/10/2021 ZP/10/2021 - Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-06 2021-05-05 10:00 --
ZP/12/2021 ZP/12/2021 - Dostawa produktu leczniczego - nusinersenum - stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-06 2021-05-06 10:00 --
ZP/17/2021 ZP/17/2021 - Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-06 2021-05-07 10:00 --
ZP/14/2021 ZP/14/2021 Dostawa rękawic diagnostycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-12 2021-05-12 10:00 --
ZP/8/2021 ZP/8/2021 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-13 2021-05-11 10:00 --
ZP/11/2021 ZP/11/2021 - Dostawa nieinwazyjnego monitora do pomiarów hemodynamicznych oraz stanowisk do pielęgnacji noworodków dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-15 2021-04-23 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa