Lista postępowań PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

SZP.281.25.2024 SZP.281.25.2024 – Dostawa sprzętu wykorzystywanego w ramach wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-22 2024-05-29 10:00 --
SZP.281.30.2024 SZP.281.30.2024 Dostawa pieluch dla dzieci i dorosłych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-22 2024-05-31 10:00 --
SZP.281.21.2024 SZP.281.21.2024 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą urządzeń dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-15 2024-06-03 10:00 --
SZP.281.3.2024 SZP.281.3.2024 - Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Modernizacja Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii oraz Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP” w Łodzi” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2024-04-23 2024-06-04 10:00 --
SZP.281.28.2024 SZP.281.28.2024 – Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-02 2024-06-04 10:00 --
SZP.281.19.2024 SZP.281.19.2024 - Dostawa zestawu do prowadzenia sercowo-płucnych prób wysiłkowych z pełnym monitorowaniem parametrów krążeniowo-oddechowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-13 2024-06-11 10:00 --
SZP.281.29.2024 SZP.281.29.2024 - Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych, protez oraz elektrod nasierdziowych i stymulatorów serca dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-15 2024-06-14 10:00 --
SZP.281.34.2024 SZP.281.34.2024 - Dostawa sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-22 2024-06-20 10:00 --
SZP.281.37.2024 SZP.281.37.2024 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-22 2024-06-20 10:00 --
SZP.281.32.2024 SZP.281.32.2024 Dostawa generatorów ewakuacji dymu wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-05-22 2024-06-21 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa