Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

ZP/9/2021 ZP/9/2021 - Dostawa płynów do dializ i terapii nerkozastępczej dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-19 2021-04-16 10:00 --
ZP/5/2021 ZP/5/2021 - Dostawa sprzętu serwerowego dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-05 2021-04-07 10:00 --
ZP/3/2021 ZP/3/2021 - Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki pacjentów po infekcji COVID-19 oraz systemu holterowskiego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-02-26 2021-03-31 10:00 --
ZP/2/2021 ZP/2/2021 - Usługa odbioru i utylizacji odpadów powstałych w Instytucie "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-02-26 2021-03-26 10:00 --
ZP/1/2021 ZP/1/2021 - Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-02-19 2021-03-19 10:00 --
ZP/174/2020 ZP/174/2020 - Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-02 10:00 --
ZP/180/2020 ZP/180/2020 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-24 10:00 --
ZP/167/2020 ZP/167/2020 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-03-03 10:00 --
ZP/121/2020 ZP/121/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-04-09 10:00 --
ZP/182/2020 ZP/182/2020 - Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Klinik Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-03-02 10:00 --
ZP/154/2020 ZP/154/2020 - Dostawa wyrobów medycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-03-09 10:00 --
ZP/175/2020 ZP/175/2020 – Roboty budowlane mające na celu rozbudowę poczty pneumatycznej w budynku A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-22 2021-01-15 10:00 --
ZP/130/2020 ZP/130/2020 Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-03-01 10:00 --
ZP/152/2020 ZP/152/2020 – Dostawa wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-14 2021-02-02 10:00 --
ZP/85/2020 Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-31 2020-08-17 10:00 --
ZP/126/2018 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-12 2019-02-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa