Lista postępowań PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

ZP/47/2023 ZP/47/2023 – Dostawa systemu telemedycznego oraz wag w ramach projektu pn. „Wdrażanie modelu telemedycznego z dziedziny kardiologii przez Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-24 2023-06-07 10:00 --
ZP /43/2023 ZP /43/2023 – Dostawa implantów do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych celem utworzenia depozytu dla Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-24 2023-06-02 10:00 --
ZP/40/2023 ZP/40/2023 - Dostawa komputerów i tabletów w ramach projektu pn. „Wdrażanie modelu telemedycznego z dziedziny kardiologii przez Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-04 2023-05-15 10:00 --
ZP/34/2023 ZP/34/2023 – Usługa odbioru i utylizacji odpadów innych niż medyczne wytworzonych w Instytucie „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-28 2023-05-29 10:00 --
ZP/38/2023 ZP/38/2023 – Dostawa zestawów odczynnikowych dla Instytutu „CZMP”, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-24 2023-05-15 10:00 --
ZP /32/2023 ZP /32/2023 – Dostawa materiałów budowlanych, ślusarskich, stolarskich oraz filtrów klimatyzacji dla Instytutu „CZMP”, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-19 2023-04-28 10:00 --
ZP/26/2023 ZP/26/2023 - Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-18 2023-05-22 10:00 --
ZP/27/2023 ZP/27/2023 Dostawa przyrządów używanych na salach operacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do diatermii dla Klinik Instytutu „CZMP”, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-18 2023-05-16 10:00 --
ZP/31/2023 ZP/31/2023 - Dostawa smoczków jednorazowych na butelki oraz RTF-y dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-13 2023-04-28 10:00 --
ZP/19/2023 ZP/19/2023 - Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-11 2023-05-11 10:00 --
ZP/24/2023 ZP/24/2023 – Dostawa sprzętu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-07 2023-05-17 10:00 --
ZP/14/2023 ZP/14/2023 Dostawa sprzętu medycznego oraz implantów dla Instytutu „CZMP" Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-28 2023-04-27 10:00 --
ZP/22/2023 ZP/22/2023 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-20 2023-03-07 10:00 --
ZP/13/2023 ZP/13/2023 – Dostawa środków czystości dla Instytutu „CZMP”, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-08 2023-03-07 10:00 --
ZP/6/2023 ZP/6/2023 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-25 2023-02-22 10:00 --
ZP/4/2023 ZP/4/2023 – Dostawa mleka, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety oraz leków stosowanych w żywieniu doustnym, dojelitowym i pozajelitowym dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-24 2023-02-24 10:00 --
ZP/175/2020 ZP/175/2020 – Roboty budowlane mające na celu rozbudowę poczty pneumatycznej w budynku A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-22 2021-01-15 10:00 --
ZP/126/2018 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-12 2019-02-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa