Lista postępowań PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

SZP.281.26.2024 SZP.281.26.2024 – Dostawa artykułów elektrycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-12 2024-04-30 10:00 --
SZP.281.11.2024 SZP.281.11.2024 – Dostawa testów, wskaźników, zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych oraz części zużywalnych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-25 2024-04-26 10:00 --
SZP.281.15.2024 SZP.281.15.2024 - Dostawa produktów leczniczych, środków dietetycznych oraz wyrobów medycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-08 2024-04-03 10:00 --
SZP.281.10.2024 SZP.281.10.2024 - Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz immunoglobulin ludzkich dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-08 2024-03-28 10:00 --
SZP.281.13.2024 SZP.281.13.2024 – Dostawa pasków i nakłuwaczy do oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-29 2024-03-15 10:00 --
SZP.281.9.2024 SZP.281.9.2024 – Dostawa rękawic specjalistycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-23 2024-03-22 10:00 --
SZP.281.8.2024 SZP.281.8.2024 - Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-23 2024-03-05 10:00 --
SZP.281.6.2024 SZP.281.6.2024 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań z zakresu analityki ogólnej wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-12 2024-03-14 10:00 --
SZP.281.5.2024 SZP.281.5.2024 – Dostawa gazów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-01 2024-02-16 10:00 --
SZP.281.2.2024 SZP.281.2.2024 - Dostawa artykułów elektrycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-19 2024-02-23 10:00 --
ZP/117/2023 ZP/117/2023 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych oraz sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-03 2024-02-16 10:00 --
ZP/116/2023 ZP/116/2023 – Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-03 2024-01-30 10:00 --
ZP/110/2023 ZP/110/2023 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, sprzętu zużywalnego oraz zestawów do analizy wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-18 2024-01-18 10:00 --
ZP/108/2023 ZP/108/2023 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i w gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-15 2024-01-31 10:00 --
ZP/113/2023 ZP/113/2023 Dostawa gazów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-12 2023-12-22 10:00 --
ZP/107/2023 ZP/107/2023 – Dostawa zestawu narzędzi usznych dla Kliniki Otolaryngologii Instytutu „CZMP”, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-05 2023-12-22 10:00 --
ZP/175/2020 ZP/175/2020 – Roboty budowlane mające na celu rozbudowę poczty pneumatycznej w budynku A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-22 2021-01-15 10:00 --
ZP/126/2018 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-12 2019-02-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa