Lista postępowań PZP

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

ZP/88/2021 ZP/88/2021 Dostawa pomp insulinowych w związku z realizacją świadczeń „Leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-10 2021-11-22 10:00 --
ZP/75/2021 ZP/75/2021 Dostawa artykułów elektrycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-03 2021-11-19 10:00 --
ZP/71/2021 ZP/71/2021 – Dostawa implantów chirurgicznych i ortopedycznych oraz przyrządów używanych na salach operacyjnych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-03 2021-11-30 10:00 --
ZP/82/2021 ZP/82/2021 Dostawa sond kompatybilnych z aparatem ddPCR oraz odczynników do badań z użyciem mikromacierzy i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-03 2021-11-30 10:00 --
ZP/81/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021, w zakresie zadania” Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt” dla Banku Mleka Kobiecego Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-21 2021-11-03 10:00 --
ZP/78/2021 Budowa systemu szlabanów wydzielających i zabezpieczających drogi pożarowe oraz dostęp do klatek ewakuacyjnych na budynku „B” przy wyjeździe i wjeździe do nowego szpitalnego oddziału ratunkowego Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-11 2021-10-29 10:00 --
ZP/70/2021 ZP/70/2021 Dostawa implantów celem utworzenia depozytu dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-11 2021-11-10 10:00 --
ZP/73/2021 Dostawa procesora tkankowego dla Instytutu „CZMP Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-23 2021-10-04 10:00 --
ZP/69/2021 ZP/69/2021 – Remont i dostosowanie pomieszczenia technicznego z przeznaczeniem na serwerownię w budynku A, poziom 0, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-13 2021-10-01 10:00 --
ZP/64/2021 Dostawa sond kompatybilnych z aparatem ddPCR oraz odczynników do aparatu QuantStudio 3D Digital PCR dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-25 2021-09-21 10:00 --
ZP/53/2021 ZP/53/2021 Dostawa produktów leczniczych – cytostatyków dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-25 2021-09-23 10:00 --
ZP/61/2021 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-20 2021-09-21 10:00 --
ZP/52/2021 ZP/52/2021 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-20 2021-09-20 10:00 --
ZP/57/2021 ZP/57/2021 Dostawa preparatu żywieniowego stosowanego w diecie ketogennej u pacjentów Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-18 2021-09-14 10:00 --
ZP/54/2021 ZP/54/2021 Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego do badań w kierunku wykrywania Covid–19 dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-10 2021-09-21 10:00 --
ZP/18/2021 Usługa przeglądu technicznego oraz konserwacji urządzeń przeciwpożarowych – hydrantów wewnętrznych, gaśnic przenośnych i hydrantów zewnętrznych wraz z dostawą znaków przeciwpożarowych dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-28 2021-05-10 10:00 --
ZP/13/2021 ZP/13/2021 - Zakup sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania dla Instytutu „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-26 2021-05-21 10:00 --
ZP/175/2020 ZP/175/2020 – Roboty budowlane mające na celu rozbudowę poczty pneumatycznej w budynku A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-22 2021-01-15 10:00 --
ZP/152/2020 ZP/152/2020 – Dostawa wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-14 2021-02-02 10:00 --
ZP/126/2018 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-12 2019-02-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa