Lista przetargów PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/81/2020 Dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-23 2020-08-03 10:00 --
ZP/60/2020 ZP/60/2020 – Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-14 2020-06-26 10:00 --
ZP/77/2020 ZP/77/2020 - Dostawa implantów ortopedycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-09 2020-07-20 10:00 --
ZP/75/2020 ZP/75/2020 – Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych nie wymagających urządzeń do odczytu automatycznego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-21 10:00 --
ZP/76/2020 ZP/76/2020 - Dostawa odczynników do badań immunofluorescencyjnych dla Zakładu Patomorfologii Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-02 2020-07-10 10:00 --
ZP/73/2020 ZP/73/2020 - Dostawa mebli dla Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-30 2020-07-14 10:00 --
ZP/74/2020 Dostawa worków infuzyjnych do sporządzania mieszanin do żywienia parenteralnego dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-29 2020-07-07 10:00 --
ZP/70/2020 ZP/70/2020 – Dostawa sprzętu do aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-26 2020-08-06 10:00 --
ZP/69/2020 Dostawa mebli oraz wyposażenia sanitarnego w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-26 2020-07-14 10:00 --
ZP/64/2020 ZP/64/2020 – Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań z zakresu serologii chorób zakaźnych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-02 2020-07-03 10:00 --
ZP/67/2020 Dostawa worków infuzyjnych do sporządzania mieszanin do żywienia parenteralnego dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-01 2020-06-15 10:00 --
ZP/66/2020 Dostawa butelek sterylnych z nakrętkami jednorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-21 2020-06-02 10:00 --
ZP/63/2020 ZP/63/2020 - Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-18 2020-06-15 10:00 --
ZP/59/2020 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych oraz chemioterapii chorób nowotworowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-18 2020-06-15 10:00 --
ZP/15/2020 Dostawa biologicznych i mechanicznych zastawek serca dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-13 2020-06-22 10:00 --
ZP/39/2020 ZP/39/2020 - Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-15 2020-06-16 10:00 --
ZP/113/2019 Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń bloku porodowego w budynku szpitalnym „A” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „CZMP" Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-10-04 2019-11-29 10:00 --
ZP/126/2018 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2018-12-12 2019-02-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa