Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 51  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/135/2019 ZP/135/2019 - Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych, z zakresu analityki ogólnej (...) Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-23 2020-01-20 10:00 2020-03-12
ZP/138/2019 Dostawa przezcewnikowych zastawek serca dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-09 2020-01-10 10:00 2020-03-09
ZP/136/2019 ZP/136/2019 - Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-06 2019-12-19 10:00 2020-02-25
ZP/123/2019 ZP/123/2019 - Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie "CZMP" w Łodzi” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-25 2020-01-23 10:00 2020-03-16
ZP/127/2019 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-22 2019-12-30 10:00 2020-03-09
ZP/128/2019 ZP/128/2019 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-22 2019-12-10 10:00 2020-01-23
ZP/109/2019 ZP/109/2019 - Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-15 2020-01-03 10:00 2020-02-27
ZP/115/2019 ZP/115/2019 - Dostawa zestawów do osteotomii wyprostnej i implantów blokowania zatoki stępu dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-30 2019-12-02 10:00 2020-01-29
ZP/122/2019 ZP/122/2019 - Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-28 2019-11-12 10:00 2019-12-16
ZP/114/2019 Dostawa sprzętu zabiegowego dla Kliniki Neurochirurgii oraz akcesoriów do żywienia pozajelitowego noworodków dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-18 2019-11-22 10:00 2020-01-14
ZP/116/2019 Dostawa sprzętu medycznego w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn „Wyposażenie/doposażenie w wysokiej klasy echokardiografy pracowni hemodynamicznych znajdujących się w jednostkach posiadających oddział/klinikę kardiologii dziecięcej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-16 2019-10-29 10:00 2019-11-18
ZP/101/2019 ZP/101/2019 - Dostawa sprzętu stosowanego w ramach wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-23 2019-11-05 10:00 2020-02-25
ZP/106/2019 Dostawa sprzętu dializacyjnego dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-23 2019-10-31 10:00 2019-12-27
ZP/103/2019 ZP/103/2019 - Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków (...)" Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-16 2019-10-08 10:00 2019-11-06
ZP/105/2019 Dostawa produktów leczniczych, w tym stosowanych w realizacji programów lekowych dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-16 2019-10-10 10:00 2019-12-17
ZP/94/2019 ZP/94/2019 - Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów, płytek odciskowych wraz z aplikatorem oraz zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-05 2019-10-15 10:00 2019-12-27
ZP/97/2019 ZP/97/2019 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-05 2019-10-29 10:00 2020-02-25
ZP/91/2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-04 2019-10-18 10:00 2020-01-02
ZP/98/2019 ZP/98/2019 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-04 2019-10-11 10:00 2019-12-03
ZP/96/2019 Dostawa immunoglobulinum humanum dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-26 2019-09-27 10:00 2019-11-08
ZP/93/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-13 2019-09-13 10:00 2019-11-08
ZP/89/2019 Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-12 2019-09-24 10:00 2019-12-27
ZP/92/2019 ZP/92/2019 – Dostawa pawilizumabu stosowanego w programie lekowym zapobiegania zakażeniom wirusem RS dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-07 2019-09-10 10:00 2019-10-09
ZP/88/2019 Dostawa densytometru rentgenowskiego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-29 2019-08-30 10:00 2019-09-25
ZP/84/2019 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia raka płuc dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-07-19 2019-08-02 10:00 2019-09-25

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa