Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 340  pokazuj  pozycji

ZP/56/2022 ZP/56/2022 - Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-04 2022-07-15 10:00 2022-07-26
ZP/54/2022 ZP/54/2022 Dostawa nusinersenu (program lekowy B.102) dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-20 2022-07-19 10:00 2022-08-04
ZP/47/2022 ZP/47/2022 - Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-07 2022-06-22 10:00 2022-07-15
ZP/46/2022 ZP/46/2022 - Dostawa sprzętu stosowanego w ramach wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-03 2022-06-22 10:00 2022-08-03
ZP/50/2022 ZP/50/2022 – Usługa odbioru i utylizacji odpadów innych niż medyczne wytworzonych w Instytucie „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-01 2022-06-14 10:00 2022-07-13
ZP/52/2022 ZP/52/2022 Dostawa immunoglobulin ludzkich dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-27 2022-06-09 10:00 2022-08-04
ZP/35/2022 ZP/35/2022 - Dostawa implantów kręgosłupowych celem utworzenia depozytu dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-27 2022-06-29 10:00 2022-07-11
ZP/51/2022 ZP/51/2022 - Dostawa sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-27 2022-07-01 10:00 2022-07-26
ZP/26/2022 ZP/26/2022 - Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” wraz z utrzymaniem lądowiska Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-20 2022-06-07 10:00 2022-07-07
ZP/41/2022 ZP/41/2022 - Dostawa wyposażenia niemedycznego w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-20 2022-06-09 10:00 2022-07-04
ZP/32/2022 ZP/32/2022 - Dostawa testów diagnostycznych oraz roztworów alergenów testowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-12 2022-05-24 10:00 2022-07-07
ZP/22/2022 ZP/22/2022 - Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ochronnych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-11 2022-06-10 10:00 2022-08-04
ZP/38/2022 ZP/38/2022 - Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-11 2022-05-24 10:00 2022-06-27
ZP/30/2022 ZP/30/2022 Dostawa sprzętu medycznego – zestawu do trudnej intubacji – w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-10 2022-05-23 10:00 2022-08-04
ZP/36/2022 ZP/36/2022 - Dostawa sprzętu do embolizacji, neuronawigacji oraz balonów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-05 2022-05-13 10:00 2022-06-03
ZP/29/2022 ZP/29/2022 - Dostawa stymulatorów serca, elektrod nasierdziowych oraz drenów do artropompy dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-29 2022-05-11 10:00 2022-07-07
ZP/31/2022 ZP/31/2022 Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021, w zakresie zadania” Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt” dla Banku Mleka Kobiecego Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-27 2022-05-16 10:00 2022-06-17
ZP/25/2022 ZP/25/2022 - Usługa transportu sanitarnego - odpowiadającego standardowi Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-08 2022-04-21 10:00 2022-05-30
ZP/20/2022 ZP/20/2022 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-01 2022-05-10 10:00 2022-08-04
ZP/21/2022 ZP/21/2022 - Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-01 2022-05-10 10:00 2022-07-01
ZP/12/2022 ZP/12/2022 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-01 2022-05-20 10:00 2022-08-04
ZP/24/2022 ZP/24/2022 - Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-30 2022-04-22 10:00 2022-06-30
ZP/19/2022 ZP/19/2022 - Dostawa procesorów dźwięku do implantów ślimakowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-22 2022-04-20 10:00 2022-06-02
ZP/18/2022 ZP/18/2022 - Roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie Zakładu Medycyny Rodzinnej ICZMP do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami i osób starszych)” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-17 2022-04-06 10:00 2022-05-12
ZP/9/2022 ZP/9/2022 - Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-11 2022-04-14 10:00 2022-06-10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa