Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 505  pokazuj  pozycji

SZP.281.24.2024 SZP.281.24.2024 - Dostawa produktu leczniczego zawierającego polatuzumab wedotyny do stosowania w ramach programu lekowego B.12.FM dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-18 2024-05-06 10:00 2024-05-09
SZP.281.18.2024 SZP.281.18.2024 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-03-18 2024-04-03 10:00 2024-04-22
SZP.281.12.2024 SZP.281.12.2024 - Dostawa implantów celem utworzenia depozytu dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-11 2024-03-28 10:00 2024-04-22
SZP.281 .17.2024 SZP.281. 17.2024 - Dostawa substancji czynnej – osilodrostatu dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-08 2024-03-18 10:00 2024-04-19
SZP.281.14.2024 SZP.281.14.2024 - Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-06 2024-04-09 10:00 2024-05-06
SZP.281.7.2024 SZP.281.7.2024 - Dostawa immunoglobulin ludzkich do stosowania w ramach programów lekowych oraz produktu leczniczego zawierającego kwas kargluminowy dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-26 2024-03-12 10:00 2024-04-19
SZP.281.1.2024 SZP.281.1.2024 - Usługa transportu sanitarnego oraz transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-17 2024-02-16 10:00 2024-03-27
ZP/115/2023 ZP/115/2023 - Dostawa produktów leczniczych do stosowania w ramach programów lekowych i chemioterapii dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-02 2024-01-25 10:00 2024-02-29
ZP/95/2023 ZP/95/2023 Dostawa produktów leczniczych, dietetycznych oraz wyrobów medycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-20 2024-01-23 10:00 2024-04-19
ZP/114/2023 ZP/114/2023 - Dostawa implantów oraz sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-20 2024-01-05 10:00 2024-02-06
ZP/111/2023 ZP/111/2023 - Dostawa implantów celem utworzenia depozytu dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-12 2023-12-28 10:00 2024-02-06
ZP/112/2023 ZP/112/2023 - Dostawa pincet i kabli bipolarnych z użyczeniem generatora dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-07 2023-12-15 10:00 2023-12-21
ZP/104/2023 ZP/104/2023 - Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-04 2024-01-03 10:00 2024-01-09
ZP/109/2023 ZP/109/2023 – Dostawa systemu do cyfrowego PCR dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-29 2023-12-11 10:00 2024-01-16
ZP/106/2023 ZP/106/2023 – Dostawa mikrotomu i zestawu napędów chirurgicznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-23 2023-12-01 10:00 2024-01-16
ZP/105/2023 ZP/105/2023 – Dostawa kardiomonitorów na podstawie jezdnej dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-23 2023-12-01 10:00 2024-01-16
ZP/90/2023 ZP/90/2023 - Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych oraz immunoglobulin ludzkich dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-09 2023-12-20 10:00 2024-02-26
ZP/103/2023 ZP/103/2023 – Dostawa wyposażenia niemedycznego w ramach projektu pn. „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-03 2023-11-16 10:00 2024-01-16
ZP/102/2023 ZP/102/2023 - Dostawa sprzętu w ramach realizacji programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2023 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-02 2023-11-17 10:00 2023-11-27
ZP/97/2023 ZP/97/2023 - Dostawa pincet i kabli bipolarnych z użyczeniem generatora dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-27 2023-11-06 10:00 2023-11-06
ZP/99/2023 ZP/99/2023 - Dostawa procesorów dźwięku na przewodnictwo kostne dla Klinik Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-27 2023-11-08 10:00 2024-01-16
ZP/98/2023 ZP/98/2023 - Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-24 2023-11-21 10:00 2023-12-04
ZP/101/2023 ZP/101/2023 - Dostawa sprzętu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez modernizację Kliniki Onkologii wraz z utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-20 2023-11-07 10:00 2023-12-01
ZP/94/2023 ZP/94/2023 - Dostawa środków do uzdatniania wody, eksploatacji basenów i neutralizacji ścieków dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-18 2023-10-27 10:00 2023-12-21
ZP/100/2023 ZP/100/2023 - Roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Szkole Rodzenia ICZMP w ramach realizacji „Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-16 2023-11-07 10:00 2023-11-29

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa