Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 204  pokazuj  pozycji

ZP/178/2020 ZP/178/2020 - Dostawa zacisków i klipsów stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych oraz znaczników i siatek rekonstrukcyjnych stosowanych w chirurgii piersi dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-03 10:00 2021-03-09
ZP/183/2020 ZP/183/2020 - Dostawa dygestorium oraz komory laminarnej wraz z wyposażeniem dla Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-11 10:00 2021-01-22
ZP/179/2020 ZP/179/2020 – Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-20 10:00 2021-03-09
ZP/181/2020 ZP/181/2020 Dostawa tlenku azotu w azocie dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-02-08 10:00 2021-03-12
ZP/184/2020 ZP/184/2020 - Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-12 10:00 2021-02-10
ZP/177/2020 ZP/177/2020 – Dzierżawa sprzętu medycznego dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-29 2021-01-15 10:00 2021-03-26
ZP/172/2020 ZP/172/2020 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki „MDB-MEDICAL DATA BANK”” dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-12 10:00 2021-01-13
ZP/170/2020 ZP/170/2020 Dostawa produktów leczniczych – cytostatyków dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-05 10:00 2021-03-30
ZP/164/2020 ZP/164/2020 Dostawa leków stosowanych w realizacji programów lekowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-11 10:00 2021-03-30
ZP/169/2020 ZP/169/2020 - Dostawa produktów leczniczych i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego do zastosowania w żywieniu jelitowym i pozajelitowym dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-23 10:00 2021-04-14
ZP/162/2020 ZP/162/2020 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-03-10 10:00 2021-04-14
ZP/168/2020 ZP/168/2020 – Dostawa sprzętu serwerowego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-02-05 10:00 2021-03-26
ZP/153/2020 ZP/153/2020 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-03-02 10:00 2021-04-14
ZP/171/2020 ZP/171/2020 – Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-22 2021-01-22 10:00 2021-04-06
ZP/176/2020 ZP/176/2020 – Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń Oddziału Gastroenterologii w budynku szpitalnym „B” Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-22 2021-02-01 10:00 2021-03-26
ZP/160/2020 ZP/160/2020 – Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-22 2021-01-19 10:00 2021-03-09
ZP/173/2020 ZP/173/2020 – Dostawa systemu do wydłużania kończyn dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-22 2021-01-08 10:00 2021-03-26
ZP/158/2020 ZP/158/2020 - Dostawa testów do oznaczania czasu krzepnięcia krwi wraz z dzierżawą 4 analizatorów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-08 10:00 2021-02-26
ZP/163/2020 ZP/163/2020 - Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych nie wymagających urządzeń do automatycznego odczytu dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-08 10:00 2021-03-09
ZP/159/2020 ZP/159/2020 – Dostawa łat sercowo-naczyniowych, protez naczyniowych oraz membran chirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-21 10:00 2021-03-26
ZP/151/2020 ZP/151/2020 Dostawa opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-12 10:00 2021-02-03
ZP/161/2020 ZP/161/2020 - Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-02-01 10:00 2021-03-09
ZP/166/2020 ZP/166/2020 – Roboty budowlane mające na celu remont pomieszczeń łóżkowych izolacyjnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-18 2021-01-11 10:00 2021-03-26
ZP/149/2020 ZP/149/2020 - Dostawa obinutuzumabu stosowanego w programach lekowych w leczeniu chłoniaków złośliwych B.12 i przewlekłej białaczki limfocytarnej B.79 dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-16 2021-01-18 10:00 2021-02-17
ZP/165/2020 ZP/165/2020 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-15 2020-12-23 10:00 2021-01-11

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa