Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 66  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/29/2020 ZP/29/2020 - Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-10 2020-03-25 10:00 --
ZP/20/2020 ZP/20/2020 - Dostawa odczynników dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-19 2020-03-26 10:00 --
ZP/11/2020 ZP/11/2020 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-18 2020-03-25 10:00 --
ZP/18/2020 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-17 2020-02-28 10:00 --
ZP/12/2020 Dostawa produktu leczniczego – Nusinersenu – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-05 2020-03-09 10:00 --
ZP/6/2020 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-04 2020-03-13 10:00 --
ZP/8/2020 Dostawa zestawów odczynników do wykrywania płodowych krwinek czerwonych, odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego, testów MIC, zestawów transportowo-namnażających oraz zestawów odczynnikowych, mat. kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-03 2020-02-14 10:00 --
ZP/5/2020 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu" CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-03 2020-03-16 10:00 --
ZP/2/2020 ZP/2/2020 - Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie (...)" Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-24 2020-02-28 10:00 --
ZP/3/2020 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-20 2020-01-31 10:00 --
ZP/1/2020 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, sprzętu zużywalnego, testów typu „rapid test” do serologii chorób zakaźnych oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-17 2020-02-14 10:00 --
ZP/135/2019 ZP/135/2019 - Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych, z zakresu analityki ogólnej (...) Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-23 2020-01-20 10:00 2020-03-12
ZP/138/2019 Dostawa przezcewnikowych zastawek serca dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-09 2020-01-10 10:00 2020-03-09
ZP/131/2019 ZP/131/2019 - Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego (..)” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-06 2020-01-27 10:00 --
ZP/136/2019 ZP/136/2019 - Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-06 2019-12-19 10:00 2020-02-25
ZP/123/2019 ZP/123/2019 - Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie "CZMP" w Łodzi” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-25 2020-01-23 10:00 2020-03-16
ZP/127/2019 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu "CZMP". Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-22 2019-12-30 10:00 2020-03-09
ZP/128/2019 ZP/128/2019 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-22 2019-12-10 10:00 2020-01-23
ZP/109/2019 ZP/109/2019 - Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-15 2020-01-03 10:00 2020-02-27
ZP/124/2019 ZP/124/2019 - Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-14 2020-01-02 10:00 --
ZP/125/2019 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-12 2019-12-16 10:00 --
ZP/115/2019 ZP/115/2019 - Dostawa zestawów do osteotomii wyprostnej i implantów blokowania zatoki stępu dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-30 2019-12-02 10:00 2020-01-29
ZP/122/2019 ZP/122/2019 - Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Instytutu „CZMP” Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-28 2019-11-12 10:00 2019-12-16
ZP/114/2019 Dostawa sprzętu zabiegowego dla Kliniki Neurochirurgii oraz akcesoriów do żywienia pozajelitowego noworodków dla Instytutu „CZMP”. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-18 2019-11-22 10:00 2020-01-14
ZP/116/2019 Dostawa sprzętu medycznego w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn „Wyposażenie/doposażenie w wysokiej klasy echokardiografy pracowni hemodynamicznych znajdujących się w jednostkach posiadających oddział/klinikę kardiologii dziecięcej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-16 2019-10-29 10:00 2019-11-18

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa